צוואות

עורך דין צוואות

צוואה נותנת למצווה חופש פעולה מתוך מחשבה ומתוך תכנון מוקפד, מה שהוא רוצה שיעשה ברכוש שלו.

הצוואה היא מסמך הנכנס לתוקף רק אחרי שהאדם הולך לבית עולמו. לכן חשוב מאוד לערוך צוואה אצל עורך דין המתמחה בעריכת צוואות. במשרדנו עורכים אף צוואה נוטריונית.

צוואה הינה מסמך חשוב מאוד ומכריע. למעשה אדם שרושם צוואה מתכנן מה הוא מעוניין שיהיה בעזבון. האם לתרום חלק או לבצע חלוקה שונה בין היורשים, האם לבצע צוואה הדדית בין בעל לאשה, להבטיח את הזכויות של אחד מהם, אם בן הזוג השני הולך לעולמו קודם לכן, האם הורים מעוניינים להעניק לילדים כסף או לנכדים או לדאוג לדור הבא.

הצוואה הינה למעשה מסמך מוקפד בו נערך תכנון עתידי של הירושה. הדבר חשוב מאוד
גם כשמדובר ברכוש הנמצא במשפחתך מדורי דורות. במידה שלא תימצא צוואה,
יחול הסדר ברירת המחדל כפי שנקבע בחוק. מטעם זה ישנה חשיבות מכרעת
בהכנתה מבעוד מועד אצל עורך דין בעל התמחות ייחודית בהכנת צוואות וירושות.
יש החוששים לרשום צוואה בגיל צעיר בשל אמונות טפלות, אלא שדווקא הכנת צוואה מראש הינה סגולה לאריכות חיים.

הכנת צוואה חשובה מאוד בהכנת הסכם טרום-נישואין ובעת גירושין, כך שחלוקת הרכוש תיעשה בהתאם לרצונו של המוריש. זאת כיוון שכל עוד הזוג נשוי, עפ"י חוק -הרכוש יעבור לבן/בת הזוג במקרה של פטירת בן/בת הזוג.

גם אם הם מצויים בהליך גירושין. זאת כל עוד לא נרשמה צוואה.

כמו כן, עת הילדים בחזקת קטינים, ישנה חשיבות רבה במינוי נאמן לרכוש ,שאם לא כן עפ"י חוק ההורה השני הוא האפוטרופוס של הילדים וגם של הרכוש.

כמו כן, במקרים בהם למוריש הרכוש היה/הייתה ידוע/ה בציבור או שהיה ערירי או שהיה חלילה חולה. אלו יבואו על פתרונם עם עריכת צוואה מתאימה.

ככל שהרכוש גדול יותר, כך המחלוקות והמאבקים עלולים להיות ממושכים יותר.
הכנת צוואה במועד הינה הדרך הנכונה למניעתם במטרה להבטיח כי בבוא העת יתקיימו סעיפי הצוואה הלכה למעשה, חשוב כי הצוואה תהיה ערוכה בהתאם לכללים של חוק הירושה, תוך הקפדה על ניסוח ברור של הצוואה, באופן שישקף במדוייק את רצונו של המצווה, על מנת למנוע מקום לפרשנויות ומחלוקות של היורשים בעתיד.

לאחר הכנת הצוואה חשוב שהיא תימצא אצל הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים.
בעת הצורך ניתן יהיה להוציא צו קיום צוואה. במידה שאין צוואה, ניתן להוציא צו קיום ירושה.
אם ישנם מספר יורשים, ניתן להגיש במקביל בקשה למינוי מנהל עיזבון.

עו"ד ונוטריון ריקי אופק אבן צור ששימשה בעבר בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה, טיפלה מתוקף תפקידה בין בצווי ירושה וקיום צוואות. במהלך 19 שנות ניסיונה בעריכת דין , ערכה אלפי צוואות.

לכאורה אין חובה לערוך צוואה וניתן להסתפק בחלוקת רכוש על-פי מה שנקבע בחוק. אך מה קורה אם מבקשים שהרכוש יתחלק אחרת ? איך מבטיחים שכך יקרה לאחר מותו של המצווה?

מדובר במסמך שחשוב מאוד להכין אותו.

aged-couple-pensioners-talking-with-employee