עסקאות נדל"ן

ייצוג בעסקאות (מקרקעין) נדל"ן

משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בעסקאות (מקרקעין ) נדל"ן על כל היבטיהן.
החל בעסקאות מכר של נדל"ן מסחרי לסוגיו וכלה בעסקאות נדל"ן למגורים.

בעסקאות אלו ישנה חשיבות עליונה בהגנה על האינטרסים של הלקוח בין אם הוא רוכש הנכס ובין אם הוא המוכר. זאת על מנת להגן על זכויותיו, על כספו ועל הנכס שלו ( הסכם מכר מקרקעין – בהרחבה) .

משרדנו מלווה את הלקוח בכל שלבי העסקה ומבצע עבורו את כל הבדיקות המשפטיות, במטרה לוודא את כשרות העסקה, תקינות הנכס וכלה בבעלות ובשיעבודים של הנכס במידה וקיימים.

לא כל שכן לוודא שהלקוח מסוגל לעמוד בתנאי החוזה טרם החתימה עליו.
כל זאת במטרה להגיע לחתימה על עסקה מוצלחת ללקוח.

ריקי אבן צור